Pohjois-Savon kameraseurojen vuosinäyttely 2017

Pohjois-Savon kameraseurojen vuosinäyttelysäännöt

Pohjois-Savon kameraseurojen vuosinäyttelysäännöt 2017

1 §

Vuosinäyttelyyn saavat osallistua Pohjois-Savon alueella toimivien kameraseurojen jäsenet.

2 §

Kukin kameraseura saa tarjota näyttelyyn ehdolle enintään viisikymmentä (50) kuvaa. Mikäli seuran jäsenmäärä ylittää 50 jäsentä, kokonaismäärää korotetaan kymmenellä (10) kuvalla ja jokaista seuraavaa 100 jäsentä kohden kokonaismäärää korotetaan kahdellakymmenellä (20) kuvalla. Jäseniksi luetaan samana vuonna jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt.
Yksittäinen jäsen saa tarjota näyttelyyn ehdolle enintään neljä (4) teosta.

3 §

Näyttelyssä on kolme (3) sarjaa A värikuvat, B mustavalkokuvat ja C käsitellyt kuvat.
Sarjat A ja B ovat yksittäisiä kuvia, joita on ”hienosäädetty” eli ei lisätty elemenntejä, mutta esimerkiksi rajattu ja valotusta säädetty tms. Sarja C on vapaasti ja rajattomasti muokattu ja voi muodostua useammasta kuvasta tehtyyn kuvaan.

Aikaisemmin vuosinäyttelyyn (aik. piirikilpailuun) hyväksytyllä kuvalla ei saa osallistua uudelleen näyttelyyn.

Vuosinäyttelyyn tarjottavista kuvista tulee maksaa järjestävälle kameraseuralle kolme (3) euroa/teos ennen kuvien lähettämistä.

Kyseiseen kuvalähetykseen tulee liittää kuitti kuvamaksusta ja teosluettelo, joka sisältää tiedot näyttelyyn lähetettävistä teoksista kuvaajatietoineen.

5 §

Näyttelyyn saa osallistua vain yksittäisillä, digitaalisilla *.jpg -kuvatiedostoilla.

Tiedostot tulee nimetä siten, että tiedostonimestä voi yksilöidä teoksen ja kameraseuran (esim. Luonto_KeiteleenKS.jpg, jos teoksen nimi Luonto ja hän edustaa Keiteleen Kameraseuraa). Kuvaajan nimi saadaan yksilöityä lähettävän seuran laatimasta kuvan nimi/kuvaaja listasta.

Yksittäisen teoksen kuva-alan maksimikoko on 30×40 cm ja sen tulostusresoluutioksi tulee asettaa 300 dpi. Teoksen pidemmän sivun tulee olla minimissään 2500 px. Kuvatiedostoon ei saa tehdä kehyksiä, eikä siinä saa olla kuvaajan nimeä, vesileimaa tms.

Saman seuran jäsenten kuvat tulee toimittaa yhdellä digitaalisella tallenteella.

Järjestävän seuran tulee poistaa sääntöjen vastaiset teokset. Poistamisen syy tulee ilmoittaa kuvan ottaneelle henkilölle.
Osallistumismaksua ei palauteta.

6 §

Järjestävä seura ilmoittaa Pohjois-Savon alueella oleville kameraseuroille vuosinäyttelyn kuvien toimitusosoitteen ja viimeisen toimitusajankohdan sähköpostitse vähintään kaksi kuukautta (2 kk) ennen kuvien viimeistä toimituspäivää. Sähköpostin perillemeno varmistetaan pyytämällä viestistä vastaanottokuittaus.

Viestissä tulee ilmoittaa vuosinäyttelyn tulosten julkistamisaika ja -paikka.

Samalla Pohjois-Savon kameraseurat kutsutaan tulosten julkistamisen yhteydessä järjestettävään vuosinäyttelykokoukseen, jossa päätetään seuraavan vuoden vuosinäyttelyn järjestäjä sekä näyttelyn kiertojärjestys.


Järjestävä seura hankkii vähintään kolme (3) seuran ulkopuolista kuva-arvioijaa, jotka toimivat vuosinäyttelyn valintaraatina. Valintaraadilla ei ole oikeutta muuttaa näyttelyä koskevia sääntöjä.
Järjestäjä vastaa mahdollisista arviointiin liittyvistä kustannuksista.

8 §
Valintaraadin tulee valita tarjotuista kuvista kolmekymmentä (30) teosta näyttelyä varten.

Järjestävän seuran tulee tulostaa vuosinäyttelyyn valituista kuvista korkealaatuiset vedokset, jotka ovat kehystettävissä 40×50 cm kehyksiin. Kuva-alan maksimikoko on 30×40 cm, ja tulostusresoluutio 300 dpi.

Vedos joko liimataan mustalle kartongille (koko 40×50 cm) tai laitetaan musta aukkopahvi ja kuvan alle ohut taustapahvi. Yhteispaksuus saa olla korkeintaan n. kolme millimetriä (3 mm).
Näyttelyyn valittuja kuvia voidaan esitellä ilman korvausta näyttelyä koskevissa medioissa.

Vuosinäyttelyssä palkituista kuvista on suositeltavaa tuottaa järjestävän seuran toimesta myös näyttelyä esittelevä video. Tätä videota voidaan esittää ilman erillistä lupaa sähköisissä medioissa.
Näyttely kiertää vuoden ajan piirinäyttelyyn osallistuneissa seuroissa.
Järjestävän kameraseuran tulee hävittää vuosinäyttelyn jälkeen näyttelyyn osallistuneiden kuvien digitaaliset tiedostot.

9 §

Seurakohtainen menestyminen ratkaistaan siten, että jokaisesta näyttelyyn hyväksytystä teoksesta annetaan osallistujan edustamalle kameraseuralle yksi (1) piste.
Kuva-arvioijat valitsevat jokaisesta sarjasta parhaan kuvan ja jokaisesta sarjasta yhden kunniamaininnan. Lisäksi sarjojen voittajista valitaan näyttelyn paras kuva.
Kunniamaininnasta tulee yksi (1) piste ja sarjan voitosta yksi (1) piste ja samoin parhaan kuvan palkinnosta yksi (1) piste.

10 §

Järjestävä seura jakaa kunniamaininnan saaneille osallistujille kuvalliset kunniakirjat esim. kuvan mallin mukaisesti.
Vuosinäyttelyssä palkitaan kunniakirjalla ja palkinnolla myös sarjojen voittajat ja vuoden parhaan kuvan ottanut valokuvaaja. Järjestävä seura huolehtii kolmen sarjavoittajan ja parhaan kuvan voittajan palkitsemisesta.
Vuosinäyttelyn vedokset palautetaan kullekin kameraseuralle näyttelykierroksen päätyttyä.

11 §

Tässä esitettyjä sääntöjä voidaan käsitellä kameraseurojen vuosinäyttelykokouksessa, jos vähintään neljä (4) maakunnan kameraseuroista tätä vaatii ja/tai kannattaa. Mikäli vuosinäyttelysääntöjä halutaan muuttaa, tulee muutosehdotus toimittaa kaikille maakunnan kameraseuroille vähintään kuukautta (30 päivää) ennen em. tilaisuutta.
Äänestystilanteissa kullakin kameraseuralla on yksi (1) ääni ja äänestyksissä enemmistön kanta voittaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan (järjestävän seuran) kanta.

12 §

Vuosinäyttelyn tulosten julkaisutilaisuus ja samalla vuosinäyttelykokous tulee järjestää 10.10. – 30.11. välisenä aikana.

Tervehdys!

Sisä-Savon kameraseura järjestää vuosinäyttelyä Pohjois-Savon kameraseurojen kesken.

Katsotaan saammeko elvytettyä vanhaa perinnettä.

Ajatuksenamme on saada kaikki Pohjois-Savon seurat mukaan.

Viimeinen kuvien ja maksujen palautuspäivä on syyskuun 30. 2017 (30.9.17).
Näyttelyssä on kolme (3) sarjaa A värikuvat, B mustavalkokuvat ja C käsitellyt kuvat. Vuosinäyttelyyn tarjottavista kuvista maksetaan järjestävälle kameraseuralle kolme
(3) euroa/teos ennen kuvien lähettämistä Pankkitili: FI6955100020006435. Kyseiseen kuvalähetykseen tulee liittää kuitti kuvamaksusta ja teosluettelo, joka sisältää tiedot näyttelyyn lähetettävistä teoksista kuvaajatietoineen.

Kuvat lähetetään muistitikulla tms. 30.9.17 mennessä osoitteeseen:

Jouko Pirppu
Sininentie 1950
72350 Pienola

Tulokset ja näyttelyyn valitut kuvat julkaistaan 19.11.2017 klo 15.30 Vesannon liikuntahallilla. Luontokuvatapahtuma alkaa klo 17 samana päivänä.

Sähköpostin perillemenon varmistamiseksi pyydän kuittausta vastaanottajalta.

Kysykää ihmeessä lisää aiheesta.

Hyvää kesää!