Johtokunta

Sisä-Savon kameraseura ry:n johtotehtävissä toimivat

Puheenjohtaja:
Jouko Pirppu
Vesanto

Johtokunnan jäsenet:
Juhani Koskell, varapuheenjohtaja
Mauri Nuutinen, sihteeri/varainhoitaja
Jukka Portimojärvi
Arto Lintilä
Irma Kortekallio
Mirja Nuutinen